پرش به: ناوبری, جستجو

پنج:بهترین آرزو برای برای دانشکده در سال آینده

بهترین آرزو برای دانشکده در سال آینده
Rayanesh-5-esfand93.pdf
شماره پنج

انشای دو صفحه‌ای درباره‌ی این موضوع بر روی این برگ بنویسید و پس از جداکردن آن، آن را به دفتر نشریه تحویل دهید. به بهترین انشا، هدیه‌ای به رسم یادگار داده خواهد شد و در شماره‌ی بعدی در همین‌جا چاپ خواهد شد.