پرش به: ناوبری, جستجو

مدیاویکی:Common.css

نکته: پس از ذخیره‌کردن ممکن است برای دیدن تغییرات نیاز باشد که حافظهٔ نهانی مرورگر خود را پاک کنید.

 • فایرفاکس / سافاری: کلید Shift را نگه دارید و روی دکمهٔ Reload کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 یا Ctrl-R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-R)
 • گوگل کروم: کلیدهای Ctrl+Shift+R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-Shift-R)
 • اینترنت اکسپلورر: کلید Ctrl را نگه‌دارید و روی دکمهٔ Refresh کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 را با هم فشار دهید
 • اپرا: حافظهٔ نهانی مرورگر را از طریق منوی Tools → Preferences پاک کنید
/* Infobox template style */
.infobox {
  border: 1px solid #aaa;
  background-color: #f9f9f9;
  color: black;
  /* @noflip */
  margin: 0.5em 1em 0.5em 0;
  padding: 0.2em;
  /* @noflip */
  float: left;
  /* @noflip */
  clear: left;
  /* @noflip */
  text-align: right;
  font-size: 88%;
  line-height: 1.5em;
}
.infobox caption {
  font-size: 125%;
  font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
  vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
  border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
  border: 1px solid #aaa;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
  border: 0;
}
 
.infobox.sisterproject {
  width: 20em;
  font-size: 90%;
}
 
.infobox.standard-talk {
  border: 1px solid #c0c090;
  background-color: #f8eaba;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
  border: 1px solid #c0c090;
}
 
/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
  border: 0;
  border-top: 1px solid #aaa;
  /* @noflip */
  border-left: 1px solid #aaa;
}
 
.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
  border: 0;
  border-left: 1px solid #aaa;
}
 
/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
  country subdivisions, cities, etc.      */
.infobox.geography {
  text-align: right;
  border-collapse: collapse;
  line-height: 1.2em;
  font-size: 90%;
}
 
.infobox.geography caption { /* کمی فاصلهٔ بیشتر برای عنوان */
  line-height: 1.6em;
}
 
.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
  border-top: 1px solid #aaa;
  padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
  border-top: 1px solid #aaa;
  padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}
 
.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
  border: 0;
  padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}
 
.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
  border-top: 0;
  border-bottom: 1px solid #aaa;
  padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}
 
.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
  border: 0;
  padding: 0;
}
 
/* Style for horizontal UL lists */
.hlist ul {
  padding: 0;
  margin: 0;
}
 
.hlist li { 
  padding: 0 0.6em 0 0.4em;
  display: inline;
  border-left: 1px solid;
}
 
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
  font-size: 100%;
  margin-bottom: -32px;
}