پرش به: ناوبری, جستجو

الگو:سرخط/توضیحات

این الگو این امکان را می‌دهد تا به سر خط رفت بدون آن که پاراگراف جدیدی ایجاد شود.

توجه: برای ایجاد پاراگراف جدید از این الگو استفده نکنید. به دیگر سخن در مقاله‌ها معمولاً نباید از این الگو استفاده کرد خصوصاً چون تفاوت کد و خروجی کد را زیاد می‌کند و ویرایش برای تازه‌کارترها دشوار می‌شود. به جایش دوبار اینتر بزنید.

مثال

من قصد رفتن به یک خط جدید را دارم.{{سخ}}من هم‌اکنون در یک خط جدید هستم.

می‌دهد:

من قصد رفتن به یک خط جدید را دارم.
من هم‌اکنون در یک خط جدید هستم.


پارامتر نخست این الگو می‌تواند یک عدد طبیعی باشد که در صورت فراهم‌شدن به همان تعداد سرخط ایجاد می‌کند. مثلاً {{سرخط|5}} پنج سرخط تولید می‌کند.