پرش به: ناوبری, جستجو

اسناد:اساسنامه

اساسنامهٔ رایانش

اهداف

 1. تصحیح و تکمیل جهانبینی خود، و تلاش برای آگاه تر و عالم‌تر شدن
 2. شناخت چیستی و فلسفه علم کامپیوتر و تکنولوژی
 3. شناخت حوزه‌های پژوهشی و صنعتی علم و مهندسی کامپیوتر و چرایی‌ها، چشم انداز، و تأثیرات هر یک
 4. شناخت مشکلات آموزشی دانشکده و تلاش برای بهبود آموزش در دانشکده
 5. بااخلاق تر شدن و سپس (در صورت امکان) بااخلاق تر کردن دانشکده
 6. شناخت حقوق استاد و دانشجو نسبت به یکدیگر و تلاش برای رعایت شدن آن در دانشکده
 7. شناخت، تصحیح، و بهبود فرهنگ خود و سپس (در صورت امکان) دانشکده

اصول کاری

 1. هر کسی حق دارد با توجه به اهداف تعیین شده، یک حوزهٔ فعالیت مشخص و مورد علاقه که در راستای یک یا چند هدف از اهداف گروه است را انتخاب کند به گونه‌ای که ناسازگار با هیچکدام از اهداف نیز نباشد. چنین فردی عضو گروه به شمار می‌رود.
 2. همواره با توجه به نیروهای انسانی موجود، باید پربازده‌ترین کارها انتخاب شوند (البته با رعایت علایق افراد).
 3. هر عضو باید برای حوزهٔ فعالیت خود ساز و کارهای مناسب را تعریف و برای انجام آن‌ها برنامه ریزی کند.
 4. هر عضو باید ساز و کارها و برنامه ریزی خود را برای بحث در اختیار تمامی اعضاء گروه قرار دهد و تنها پس از تأیید سردبیر حق فعالیت در آن حوزه را دارد.
 5. هر عضو باید هم به ساز و کارها و هم برنامه ریزی خود کاملاً پایبند باشد.
 6. حضور تمامی اعضاء در جلسات هفتگی الزامی است.
 7. هر عضو باید فعالیت‌ها و نتایج آن‌ها را در به نحوی (ترجیحاً در جلسات هفتگی) به صورت شفاف در اختیار تمامی اعضاء گروه قرار دهد.
 8. تمامی اعضاء باید از فعالیت‌ها و نتایج دیگر اعضاء گروه آگاه باشند و همواره نظرات خود را به صورت شفاف دربارهٔ آن‌ها اعلام کنند.
 9. تمامی اعضاء هم موظف به نقد منصفانه و دوستانه یکدیگر و به زیباترین شکل ممکن در تمامی فعالیت‌های گروه هستند، و هم باید شنوا و پذیرای نقد دیگران باشند.
 10. تمامی اعضاء باید به آنچه که نشر می‌دهند باور داشته باشند و از نگاهشان برای خود، اعضاء گروه، و سپس دانشکده سودمند باشد.