پرش به: ناوبری, جستجو

اساسنامه

واژگان

در این متن منظور از هر یک واژگان به شرح زیر است، مگر اینکه به صراحت منظور دیگر بیان شود:

 • دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دانشجو: دانشجوی دانشکده (دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف)
 • انجمن: انجمن علمی و فوق برنامهٔ دانشکده (موسوم به SSC)
 • شورای صنفی: شورای صنفی دانشکده

اهداف

اهداف نشریه عبارتند از (بدون اولویت و ترتیب اهمیت):

 1. کنشگرتر کردن دانشجو نسبت به دانشکده و دانشگاه
 2. حساس کردن دانشجو نسبت به وقایع و رخدادهای درون دانشکده (علمی، فوق برنامه، و صنفی) و رخدادهای علمی و فوق برنامهٔ بیرون از دانشکده (بویژه در دانشکده‌های هم‌رشته در دانشگاه‌های دیگر)
 3. مطالبه‌گری از نهادهای درون دانشکده (از جمله ریاست و معاوت‌ها، انجمن، و شورای صنفی) و پایش و بررسی و تحلیل کارهای انجام شده، و تشویق دانشجویان به همین امر
 4. اندیشمندتر کردن دانشجویان نسبت به موضوعات و چالش‌های پیرامون ایشان، از جمله آیندهٔ کاری و تحصیلی و فرهنگ‌های (رفتاری-اخلاقی) درون دانشکده
 5. بازتاب دغدغه‌های اصلی و واقعی دانشجویان و نگاه ایشان نسبت به مسائل گوناگون مرتبط با دانشکده
 6. با نشاط‌تر کردن فضای دانشکده و دادن روحیهٔ امید به افراد برای بهبود و رشد خود و دانشکده